Rekrytering och Bemanning

I nätverket kring tidningen Personalchefen finns erfarna och välrenommerade rekryteringsföretag och konsulter. Tidningen förmedlar även chefer, specialister, mentorer, VD och styrelseledamöter med olika kompetensprofiler. Välkommen med en förfrågan till info@personalchefen.nu eller telefon 08 – 20 21 10.

 

Behöver du hjälp med att rekrytera en ny medarbetare, eller en chef?
För Rekryteringsuppdragen ansvarar Therese Enström, beteendevetare med lång erfarenhet av rekryteringar. Intervjuerna kompletteras med analyser enligt Thomas-systemet för säkrare bedöming. 
För mer information: 0767 – 868639, www.minded.se