Nästa nummerNr 1 - 2 utkommer 27 april
Innehåll: Hälsa i arbetslivet, Utbildning, chefsutveckling,Talent Management, Rekrytering, Tester, Personalförmåner och PA-System.

Nr 3 - 4 utkommer 28 september
Innehåll: Kompetensutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling, Utveckling av HR-funktionen i privat och offentlig sektor samt Chefsförsörjning.