Går det att rekrytera fördomsfritt?
- Innovationer inom rekrytering
En halvdagskonferens den 5 maj 2014

En första tanke inför en konferens av det här slaget är vad vi menar med innovation inom rekrytering? Sker innovation genom utveckling av nya tjänster och tekniska framsteg eller står vi inför ett paradigmskifte kring arbetsgivarens rekryteringsprocesser? Var, när och hur sker urvalet av kandidater? Går det att arbeta mer proaktivt?

Är CV:n fortfarande användbar? Vad betyder det när internationella Meta-analyser visar att gamla erkända test inte har tillräckligt hög validitet? Vilka är de nya testen som fungerar? Går det att korrigera för skönmålning? Sjunger de befintliga rekryterings/CV-verktygen på sista versen genom att de cementerar gamla arbetssätt.

Vilka verktyg och metoder finns för att få stöd kring att arbeta med när frågor kring rättvisa, mångfald, jämställdhet och värdegrund får en allt större betydelse i rekryteringen? Vad kan du som rekryterare göra för att hålla dig uppdaterad och inspirera ditt företag till förändring. Har du också funderat kring många av frågor som dagens arbetsgivare och rekryterare står inför? Välkommen den 5 maj kl 08.30 – 12.00 att lyssna och diskutera med våra talare!

08.00 Lättare frukost

08.30 Moderator: Anders Åkerman VD Personalchefen, hälsar välkommen

08.35 Lennart Engelhardt, grundare Happy Recruiting - Vad menar vi med innovationer inom rekrytering? http://www.linkedin.com/in/lennartengelhardt

08.50 Isabelle Eriksson, grundare Betterworld.nu - ” Företagets värdegrund – urvalskriterium i rekryteringsprocessen”

09.10 Anna - Lena Bohm, Svenskt Näringslivs SME delegation - Vikten av snabb och icke diskriminerande rekrytering för små och medelstora företag.

09.30 Lennart Sjöberg, Professor Emeritus i psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm - Skönmålning i personlighetstest - är det ett problem?

09.50 Kaffe och mingel 10.20 Anders Åkerman – Nätverk för rekryterare

10.30 Petra Bunsop, HR specialist Svedavia - ”Rekrytering för mångfald”

10.50 Mats Wernheim, VD och Grundare ZeroLime - Strukturerade intervjuer med Videoscreening en viktig och självklar framtidsmetod för bättre urval.

11.10 Carl Henric Holmberg, VD Relink Labs, - Big Data - ökar träffsäkerheten i search och rekrytering

11. 30 David Johansson, VD och Grundare Happy Recruiting - ”Proaktiv rekrytering - hitta dina kandidater med ett klick”

11.50 Anders Åkerman – frågor och avslutning

12.00 Slut

Konferensen arrangeras av tidningen Personalchefen och Rekryteringsnätverket kl 8.30 – 12 på Kungsbroplan 3 A i Stockholm.

Anmälan sker till info@personalchefen.nu.

Konferensen är en kostnadsfri prova-på-träff i Rekryteringsnätverket.