Annonsera

 Kontakta tidningen Personalchefen, 08-202110, info@personalchefen.nu

HR-Tidningen Personalchefen

Vid bokning av fler än 2 införanden 10% rabatt. Priser exkl moms, inkl reklamskatt.

Format:
HR-Tidningen Personalchefen A4, satsyta 210 x 297 mm
Omfång:
20 sidor - ca 40 sidor
Utgivning 2015:

Nr 1/2 utkommer 27  april
Nr 3/4 utkommer 28 september

Materialadress:
KompetensGruppen AB, City office,
Box 70396, 107 24 Stockholm,
Annonsmaterial:
Digitalt material, tryckbar pdf eller postscript.
Digitala bilder skall vara i minst 170 dpi.
E-mail:
info@kompetensgruppen.se